logo bloedsuiker
    Uitgave 3 - 2012, jaargang 27
Zwangerschapswens bij prednisongebruik

Mary (34) heeft diabetes type 1 en reumatoïde artritis. Omdat ze graag zwanger wil worden, is ze gestopt met haar reumamedicijn: anti-TNF. Deze medicatie remt het ontstekingsproces bij reuma maar mag niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Helaas lukt het al jaren niet om zwanger te worden. Omdat haar reuma weer opspeelt, is ze gestart met prednison, eveneens een ontstekingsremmer. Voor haar diabetes gebruikt ze een insulinepomp. De diabetes was goed gereguleerd, echter, de reumatoloog constateert een glucosewaarde van 16 mmol/l en HbA1c* van 64 mmol/mol (8.0%) bij Mary. Morgen heeft zij haar eerste afspraak bij een IVF arts.

HET ANTWOORD


HbA1c < 53 mmol/mol (7,0%) voor de bevruchting
Voor Mary is het, net als voor andere vrouwen met diabetes, belangrijk om goed ingesteld te zijn voor de zwangerschap. Hoe beter ze is ingesteld hoe kleiner de kans op een kindje met een afwijking en/of complicaties tijdens de zwangerschap. Mary's HbA1c zal ten minste moeten dalen tot 53 mmol/mol (7,0%), of liever nog onder de 43 mmol/mol (6,1%) voordat de IVF-behandeling gestart kan worden. Het is voor haar een teleurstelling dat zij door de verslechterde regulatie de IVF behandeling nog zal moeten uitstellen.

Dosis prednison splitsen
Mary gebruikt prednison voor haar reuma. Deze ontstekingsremmer mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap maar heeft de vervelende eigenschap dat het je minder gevoelig maakt voor insuline. Daardoor stijgen de glucosewaarden. Meestal lopen de bloedglucosewaarden in de loop van de dag op, maar ook na de maaltijd. Om het bloedglucose verhogende effect van prednison zoveel mogelijk over de dag te spreiden, wordt besloten de dosis te splitsen. Vanaf nu neemt Mary de ene helft van de dosis in de ochtend en de andere helft 's avonds.

Intensieve begeleiding van het diabetesteam

De prednison en de hormonen die Mary zal krijgen voor haar IVF-behandeling, maken het extra moeilijk om goed ingesteld te worden. Dit zal veel discipline en motivatie vergen. Naast een goed HbA1c is het voor de ongeboren vrucht belangrijk om hoge glucosepieken na de maaltijden te voorkomen. Om dit te bereiken adviseert de IVF-arts Mary om contact op te nemen met haar diabetesteam voor een goede en intensieve begeleiding.

Zelfcontrole intensiveren
Met haar diabetesverpleegkundige maakt Mary een aantal afspraken. Ze gaat haar zelfcontrole intensiveren. Vanaf nu meet ze haar glucosewaarden voor en na de maaltijden. In een diabetesdagboekje houdt ze bij wat ze eet en drinkt en hoeveel insuline ze heeft toegediend. Met haar diabetesverpleegkundige heeft ze veelvuldig contact via de mail en telefoon om door te spreken hoe ze haar insulinedosis kan aanpassen met als doel schommelingen in haar glucosewaarden te voorkomen.

Lichaamsbeweging om glucosepieken te voorkomen
Om de hoge bloedglucosewaarden na de maaltijd te voorkomen, is het belangrijk te zorgen voor voldoende lichaamsbeweging. Mary hoeft niet intensief te gaan sporten, maar dagelijks een flinke wandeling zal zeker helpen.

Vezelrijk eten en kleine maaltijden
Ook de voeding is van invloed. Mary krijgt het advies vezelrijk te eten en zoveel mogelijk te kiezen voor onbewerkte producten. Vezelrijke voeding vertraagt de opname van koolhydraten uit de voeding en hierdoor zullen de glucosewaarden minder gaan pieken. Ook kan ze vaker op de dag een kleine maaltijd nemen in plaats van drie keer per dag een grote maaltijd. Dit betekent wel vaker glucose prikken en insuline toedienen.

Een glucosesensor?
Gezien de complexe situatie van Mary gaat de diabetesverpleegkundige met het team bespreken of ze een aanvraag zullen indienen voor een continue glucosesensor, een apparaatje waarmee Mary 24 uur per dag zicht heeft op haar glucosewaarden.

Kinderen krijgen vraagt van vrouwen met diabetes veel inzet en motivatie. Mary kampt daarnaast ook nog met haar reumatoïde artritis. Wij wensen haar veel succes en sterkte.
De redactie


*Het HbA1c is een meting in het bloed die zicht geeft op de glucosewaarden van de voorgaande acht tot twaalf weken

De situatie van Mary is gefingeerd.

facebook google plusvictor en eelco
Wilt u een casus voorleggen aan Victor Gerdes en Eelco Meesters, internisten en hoofdredacteuren van Bloedsuiker? Mail deze naar: redactie@bloedsuiker.nl